Честитки за нашата колешка Верче Петрова која што несебично се вложува за подобро образование.