Честитки за нашите ученици за постигнатиот успех на онлине натпреварот по природни науки под менторство на наставничката Силвана Урџанис.

Image may contain: text that says "биолошко мба аруштво македонско биолошко MBS друштво доделува сертификат на силвана урцанис од ooy „живко брајковски" бутел за учество како ментор на 7. регионални натпревари по природни науки спроведени онлајн одржани август 2020 за освоени: прва награда (-); втора награда (-): трета награда (2); пофалница (-): учество (投ん品 ѕнолоиа Meg мбд претседател проф. д-р сузана диневска-ковкаровска"No photo description available.Image may contain: text that says "мба рушштко макелоиско бнолошко македонско биолошко TE.OOM/YIDOICAL.BOC6Y друштво доделува диплома на максим конески ученик во 5. одделение BO ooy „живко брајковски", бутел (ментор: силвана урцанис) за освоена III награда на 7.регионални натпревари по природни науки спроведени онлајн одржани на 27. август 2020 мбаератр Chup претседател мбд проф. д-р сузана диневска-ковкаровска"No photo description available.