,, ЧИСТО и ЗЕЛЕНО – од НАС за НАС”
Го одбележуваме доаѓањето на пролетта, развиваме еколошка свест
IV-2 одделение, наставник Ленче Неделковска