ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД СОЦИЈАЛЕН РИЗИК И ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ОД ОПШТИНА БУТЕЛ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА Б