Јакнење на воспитната компонента преку организирање заеднички активности во училиштето. Спортски натпревар помеѓу ученици и наставници кој денес заврши во корист на учениците резултат 11-10.