ЈАСЕНИ ЗА ЖИВКО БРАЈКОВСКИ

Денеска, во училишниот двор на ОУ “Живко Брајковски” беа засадени 25 јасенови дрва.

Градоначалникот на Општина Бутел, Велимир Смилевски, директорката на училиштето, заедно со учениците и наставниците од секцијата по биологија учествуваа во овој еколошки хепенинг за поубава и позелена еколошка средина.

Учениците се обврзаа дека ќе ги негуваат и наводнуваат засадените дрва. Оваа и повеќе други нивни пораки беа поставени до стеблата на јасените. Најискрена и најдетска беше пораката: Засади дрво, засади цвет за поубав свет.

Градоначалникот Велимир Смилевски истакна дека овие 25 јасенови дрва се само дел од активностите за хортикултурно и содржинско уредување на огромниот двор на ова училиште. Денешните акттивности треба да бидат поттик за учениците, нивните родители и наставниот кадар за негување и чување на животната средина.