10 мај – Светски ден на птиците и дрвјата
Дритон Мифтари наставник по ликовно образование
(е-училница)