На четвртиот ден од проектот: ” Respect: Responsible education against violence” го посетивме Planetarium-Astronomical Observatory- во Анци, кој е една од главните атракции,лоцирани во срцето на регионот Базилика. Во Планетариумот, преку проекција на светлина, движејќи се наоколу во универзумот, ги набљудувавме планетите и сите небесни објекти. Во Астрономската опсерваторија ни овозможија да користиме моќен телескоп за директно да ја набљудуваме месечината.