15 МАЈ-МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА СЕМЕЈСТВОТО со креативни песнички и цртежи го одбележаа учениците од 4-1одд. Роза Нешова одделенски наставник (е-училница)

[fb_vid id=”1732113206928099″]