15 Мај – Светски ден на семејството
III-2 одд, наставник Ленче Неделковска
ООУ,, Живко Брајковски ” Бутел, Скопје
(е-училница )