16 Октомври Светски ден на гладта II – 2 одд.
Одд. наставник Мирфетка Јашароска