Добредојде нѝ посакаа и од Одделението за јавни дејности од општина Бутел
Mirëseardhje na dëshiruan edhe nga njësia për veprimtari publike në Komunën e Butelit.