На 6.03.2023 со почеток во 12:15h се одржа дисеминација на обуката одржана во Шпанија-Хуелва во рамки на Еразмус+ КА122. Темата на обуката беше:”Образовни предизвици на средини за иновација и соработка”