20 ноември 2021 – Светскиот ден на детето, под покровителствo на претседателот Стево Пендаровски, УНИЦЕФ организира средба на која носителите на одлуки им се придружија на децата и младите за да го слушнат нивниот Повик за акција и да разговараат за следните чекори што треба да се преземат за да се преосмисли подобра иднина за секое дете.
Nxënësja jon Erza Rustemi nga Shkupi ne klasen e 9 te arsimit fillorë. Mori pjesë ne Ditën Botërore të Fëmijëve e cila ishte e organizuar nga organizata UNICEF. Ajo ngriti çeshtjen per jetën kualitative,pa dhunë dhe kërkoj një shoqëri që ti respektojë,vlersojë dhe te jenë te trajtuar fer te të gjithë fëmijet. Ajo u bëri thirje vendim-marësve që të sigurojnë që çdo fëmijë dhe i ri të merë pjesë në të gjitha aktivitetet, të ketë çasje në të gjitha shërbime dhe të përfshifen plotësisht në të gjitha format në jetesë të përbashkët
Четиринаесет годишната ученичка од основно училиште од Скопје Ерза Рустеми го потегна прашањето за квалитетен живот без насилство и побара општество кое ќе ги почитува, вреднува и ќе се однесува фер кон сите деца. Таа побара носителите на одлуки да обезбедат секое дете и секој млад човек да учествува во сите активности, да има пристап до сите услуги и да биде вклучен во целост во сите облици на живеење во заедницата.