21 март- Светски ден на лицата со даунов синдром
Да ги едуцираме најмалдите за прифајќање на различностите.
Напредок е особено забележителен доколку децата со Даунов синдром посетуваат редовни градинки и редовни училишта, бидејќи на тој начин ги восприемаат работните, социјалните, културолошките и други навики од своите соученици.
специјален едукатор и рехабилитатот Бернанда Мустафоска
[fb_vid id=””]