Поддршката нека биде секој ден. Шарена слика, позитивна енергија, безброј насмевки, шаренило во душата и прифаќање на различностите нека се дел од нашето секојдневие.
Поддршка од наставниот кадар од ООУ,,Живко Брајковски”
Përkrahja të jetë çdo ditë.
Fotografi laramane,energji pozitive,buzëqeshje të panumërta,laramani në shpirt dhe pranimi i ndryshimeve,të jetë pjesë e përditshmerisë sonë.
Përkrahja nga kuadri arsimor i ShFK,,Zhivko Brajkovski,,