7 вработени од ООУ “Живко Брајковски” од 20.03 до 24.03.2023 следат обука во Хуелва, Шпанија-Inercia Digital, како дел од Еразмус+ КА122 за : Краткотрајни проекти за мобилност на наставници и вработени во образованието. Тема на обуката е: “Соочување со идните предизвици во образованието во дигиталната ера”.