На вториот ден од обуката во рамките на проектот Еразмус +, учесниците развија дискусија на темите” Стоп на насилството” и ” Интернет достапноста во руралните области”. Се изработија постери во Canva, кои потоа беа презентирани.