Четврт ден како домаќини од проектот К229 Erasmus + ” RESPE.CT: RESPonsiblE eduCaTion against violence”.
Учениците и професорите од Португалија, Полска и Италија имаа посета на музејот на Матка и клисурата Матка,од каде со чамец беше посетена пештерата Врело. На крај се одржа и последната работилница на тема “Kick violence” на Водно, каде беа доделени и сертификатите.