Трет ден од проектот К229 Erasmus + ” RESPE.CT: RESPonsiblE eduCaTion against violence”-домаќини ООУ Живко Брајковски.
Учениците и професорите од Португалија, Полска и Италија денес имаа разгледување на Стоби, Демир Капија, винарија Вила Марија и нивните знаменитости