27.03-01.04.2022
Еразмус + програма, Мобилност прва во Полска
RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence

Едукативна посета на местото Леба на брегот на Балтичкото Море со песочни дини
Vizita edukativa në vendin Leba, në bregun e Detit Baltik