На последниот ден од обуката Еразмус+, учесниците ги презентираа своите проекти. По завршување на евалуациите за обуката, следеше доделување сертификати.