29.02.2020 нашето училиште беше домаќин на општинскиот натпревар по математика на кој учествуваа 115 ученици од IV до IX одделение.