7ми април е ден кога се слави здравјето и здравствените работници кои особено во овие критични моменти нѐ потсетуваат колку е голема нивната улога во животот на секој од нас.
Мирфетка Јашаровска одделенски наставник во ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)