7 вработени од ООУ “Живко Брајковски” од 26.09 до 01.10 следат обука во Хуелва, Шпанија-Inercia Digital, како дел од Ерасмус+ КА122 за : Краткотрајни проекти за мобилност на наставници и вработени во образованието