Уште едно интересно видео од учениците: Иван Христов, Христијан Нолевски, Андреј Алексов и Ердал Зеќири од 8-2 одделение во рамки на Меѓународниот проект „Atom from past to present” под менторство на наставникот Верче Петрова на ETwinning

Animaker