Учениците: Иван Христов, Христијан Нолевски, Андреј Алексов и Ердал Зеќири од 8-2 одделение во рамки на Меѓународниот проект „Atom from past to present” под менторство на наставникот Верче Петрова на ETwinning – изработиja календари за 2022 година

https://www.canva.com/design/DAEe0OCBiKM/lr8JnStd-7n_Im-hQyDhYA/view?utm_content=DAEe0OCBiKM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR380IXmSESOjNc1uqyDawm5Q6QYdin9zCgpEkWKN6Od4RQP8ebWVdHiH1Q#5