Fatime Alii so ucenicite od 2-4 za Denot na planetata Zemja 22.04.Dita e Tokes (е-училница)