Flora Zherka со своето одделение и нивните креативни маски изработени за ПРВИ АПРИЛ, ДЕНОТ КОГА ГИ СЛАВИМЕ ШЕГАТА И СМЕАТА (е-училница)