https://drive.google.com/file/d/1a_CjayMjGCduU368G6zQEV1VoHZ8KvPa/view Неуморно се работи секој придонесува на свој начин за потребите на Националната платформа за разработка на методски единици преку видео лекции.
Маја Шалиќ наставник по музичко образование
ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)

HHZQ9052[1].MOV