Уште еден сниман час од нашите наставници за потребите на Националната платформа за е-настава, разработка на методски единици преку видео лекции.
Ана Николовска одделенски наставник во
ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)