KАЖИ НЕ НА БУЛИЗАМ! THUAJ JO BULLIZMIT! SAY NO TO BULLYING!
На ден 30.11.2021 година во просториите на училиштето во организација на училишниот педагог Azra Sali ученици од 9-то одделение, го проследија филмот насловен како „SAY NO TO BULLYING“, со цел превентивно да се делува на спречување на секаков вид на врсничко насилство.
Për të parandaluar çdo lloj bullizmi qoftë verbal, social, apo fizik, me datë 30.11.2021 nga ana e pedagoges në mediatekën e shkollës me nxënësit e klasave të IX-ta, gjatë orës së kujdestarisë është shikuar film i titulluar “PËRTEJ VIJAVE”-SAY NO TO BULLYING!.