https://www.youtube.com/watch?v=y6HwCOudHrk&feature=youtu.be
Општество за второ одделение просториите во домот и апаратите за домаќинство
Fatime Alii одд. наставник Национална платформа (е-училница)