Skip to content

Видео лекција по музичко

Маја Шалиќ наставник по музичко образование подготви видео лекција за потребите на платформата кој се изготвува од страна на Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ. (е-училница)

MUZICKO1.wmv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *