online час по физичко и здравствено образование
Учениците од трето одделение ги следат насоките од наставничката Флора Рамадани и вежбаат. Се реализираат сите наставни содржини преку учење од далечина.(е-училница)