Нашите ученици се приклучија кон Светскиот ден на мирот-21 септември!