Е- книга со воннаставни активности, изработки од страна на учениците под менторство на наставничката Мирфетка Јашароска.

Purple and Yellow Photo Classroom Newsletter