Разработка на методска единица преку видео лекции.
Мирфетка Јашаровска одделенски наставник во ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1686432211496199″”][fb_vid id=”1686432211496199″]