Skip to content

ProSocialWeek

Во рамките на проектот за Просоцијални вредности #ProSocialValues, #ProSocialWee…

Во рамките на проектот за Просоцијални вредности #ProSocialValues, #ProSocialWeek учениците од Училиште Живко Брајковски, членови на секцијата „Здрава храна, здрави генерации“ во мешан етнички состав… Read More »Во рамките на проектот за Просоцијални вредности #ProSocialValues, #ProSocialWee…