"TV-KLASA” 🏡📺✍️

Nesër (21.04.2020), e martë me fillim prej ora 12:30!

Orët mësimore në Gjuhë Shqipe (klasa II dhe IV), Matematikë (klasa I), Shkenca Natyrore (klasa III) dhe Shoqëri (klasa V) në gjuhën shqipe do t’i zhvillojnë mësuesit Senat Saliu, Arben Murseli dhe Islam Zendeli nga SHF “Liman Kaba” fshati Luboten, komuna e Butelit.

Orët mësimore në Gjuhë Shqipe (klasa VIII dhe IX), Shkenca Natyrore (klasa VI) dhe Biologji (klasa VII) do t’i zhvillojnë mësuesit e gjuhës shqipe Fatime Hajrullahi nga SHF “Liman Kaba” fshati Luboten, komuna e Butelit dhe Emine Islami Zejnula nga SHF “Panajot Ginovski” komuna e Butelit dhe mësuesja e shkencave natyrore dhe biologjisë Nazmije Bela nga SHF “Zhivko Brajkovski”, komuna e Butelit.