Честит Велигден од учениците на ООУ„Живко Брајковски“ -Бутел, Скопје
Видеото е изработено под менторство на наставникот по физичко и здравствено образование Александар Ѓорѓиевски
(е-училница)