https://www.youtube.com/watch?v=tB-X8pmJ1fk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ejJnf24ZzgeRV-W1MPrT3bqX04b0aqtmO-2pX7flM0STGaQQZcl7Mk2c Допринесуваме за Националната платформа за разработка на методски единици преку видео лекции.
Маја Шалиќ наставник по музичко образование
ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)