Skip to content

Vizitë në hidrocentralen #Matka…

Vizitë në hidrocentralen #Matka
Посета на хидроцентралата #Матка
Hidrocentralja Matka përpos bukurisë natyrore që lë pa frymë vizitorët, të lidhura ngushtë me elektrifikimin, dhe në këtë mënyrë zhvillimin e Qytetit të Shkupit dhe transformimit të saj në metropol modern.
Матка покрај природната убавина која ги остава посетителите без здив, тесно поврзани со електрификација, а со тоа и развој на Град Скопје и неговата трансформација во модерна метропола.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *