Пред десетина дена во Општина Бутел отворавме сензорска соба, а денеска го пуштаме во употреба инклузивното игралиштето чиишто реквизити се соодветни за користење од децата со и без попреченост. Станува збор за една политика која јас како градоначалник и Градот Скопје ја имаме кон инклузивноста и кон тоа дека секој во нашиот град мора да добие еднаква шанса.

Вакво исто инклузивно игралиште Град Скопје направи и во Карпош кое беше пуштено во употреба претходниот викенд. #Скопје #ЧекорПоЧекор

[fb_vid id=”photo_id”:”614449992497471″”][fb_vid id=”614449992497471″]