Заразни болести КОВИД-19 (е-училница)
Карантин е една од епидемиолешките мерки со која се спречува ширење на заразни болести по пат на изолација на заболени или инфицирани лица од останатите здрави лица.Карантин е место каде се издвојуваат лица за кои постои сомнеж дека се заболени од некои заразни…

More

[fb_vid id=”photo_id”:”198646281440723″”][fb_vid id=”198646281440723″]