Учениците од 4-1 одд. го одбележаа Денот на книгата.
Роза Нешова (е-училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1710821702390583″”][fb_vid id=”1710821702390583″]