Работилница online по повод Светскиот ден на планетата земја поддржана од проектот Јакнење на мултиетничката соработка во општините, имплементиран од МЦГО. (е-училница)
Наставници кои земаа учество се Назмие Бела, Верче Петрова, Силвана Урџанис,Саниа Качар и Лејла Османи.
Ана Мустафова претставник на МЦГО.

[fb_vid id=”photo_id”:”1710670515739035″”][fb_vid id=”1710670515739035″]