Светски ден на планетата Земја
Презентација изработена од ученичката Ема Софрониевска од 9-то одделение (е-училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1710668349072585″”][fb_vid id=”1710668349072585″]