Светскиот ден на Црвениот крст, учениците од IV -2 одд го одбележаа со свои ликовни и литературни творби, одделенски наставник Мирфетка Јашароска (е- училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1725877590884994″”][fb_vid id=”1725877590884994″]