Музиката е дел од нас секогаш и секаде. Ана Дабиќ ученичка во четврто одделение за време на далечинско учење. (е-училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1725826200890133″”][fb_vid id=”1725826200890133″]